Uchwa?a

Sen, o tym i? przeprowadza si? jakie? uchwa?y, oznacza, ?e bliska osoba b?dzie mia?a k?opoty
Powrót Strona główna