Dziewi??

u kobiet wyra?a t?sknot? za macierzy?stwem, u m??czyzn: pragnienie za?o?enia rodziny;

jako liczba: szcz??cie we wszelkich sprawach, w których ta cyfra w jakiejkolwiek postaci wyst?puje albo odgrywa jak?? rol?
Powrót Strona główna