Dziewica

znamionuje wewn?trzn? przemian?; pierwszy stopie? ju? zosta? osi?gni?ty;pozosta? ni? - wyrzeczenia;
Powrót Strona główna