Dziecko

szukanie wyj?cia z sytuacji konfliktowej; chcesz rozpocz?? od nowa, skierowa? na nowy szlak swoje ?ycie, tak?e wewn?trzne;ujrze? - ogólnie korzystny znak;

urodzi? - otwieraj? si? nowe mo?liwo?ci w twojej egzystencji;
Powrót Strona główna