Dru?bawidzie? - zapewnia wszelkie sukcesy;

by? dru?b? na ?lubie - znajdujesz si? w obliczu rozstrzygaj?cego wydarzenia.
Powrót Strona główna