Drewnopi?owa?
- niepewne, ryzykowne przedsi?wzi?cie;

ujrze? spróchnia?e, które ?wieci - nie zachowasz dostatecznej czujno?ci wobec kogo? z kr?gu znajomych i pozwolisz si? zwie?? pozorom;

r?ba? - uszczerbek maj?tku;

zajmowa? si? ciesielk? - zaszczyty;

nosi? - bieda;
Powrót Strona główna