Despota

znacza cz?sto utrat? mienia, a w wielu wypadkach nawet przypadkow? ?mier?
Powrót Strona główna