Deskakupowa? - zapowiada zwi?zek z innym cz?owiekiem;

ci?? - zwiastuje plag?;
Powrót Strona główna