Bank (instytucja)wp?aca? pieni?dze - spe?ni si? jedno z najskrytszych marze?;

podejmowa? pieni?dze - d?ugi;

pracowa? w banku - dobre widoki na popraw? sytuacji.
Powrót Strona główna