Osio?

symbol cierpliwo?ci, w której mo?na przesadzi? — i wówczas albo jest si? uwa?anym za g?upca, albo ?wiadczy to o g?upocie przyjació?;

widzie? - wa??, niesnaski;

jecha? na nim - powoli dotrze? do wytyczonego celu;
Powrót Strona główna