Orze?

bardzo ?mia?e, szalone my?li i czyny mog? zako?czy? si? sukcesem, ale te? kryj? w sobie niebezpiecze?stwo;widzje? ?ywego - zysk i korzy?ci;

siedz?cego lub stoj?cego - ?mier? wielkich panów;
Powrót Strona główna