Orzech

znaczenie podobne jak w ha?le Owoc, ale wyk?adnia bardziej z?o?ona;widzie? - uwaga na pozory; spotkasz osob? o szorstkim sposobie bycia, lecz wielkiej szlachetno?ci charakteru;

roz?upywa? - czeka ci? mnóstwo pracy;

je?? - twoja odwa?na i energiczna postawa spotka si? z uznaniem i zostanie nagrodzona;
Powrót Strona główna