Ora?

otrzymasz zadanie, które zapewni ci sukces, ale tylko od ciebie b?dzie zale?a?o, czy dostrze?esz t? szans?, czy te? j? przeoczysz;
Powrót Strona główna