Opium

ucieczka przed nieprzyjemno?ciami, cz?sto tak?e wyczerpanie nerwowe;widzie? - ostrze?enie przed zgubnymi sk?onno?ciami;
Powrót Strona główna