Operacja

mo?na traktowa? j? jako sen ostrzegawczy: dotychczasowa droga ?ycia nie jest dla ciebie satysfakcjonuj?ca; nale?y si? liczy? z gwa?townym, bolesnym wstrz?sem;
Powrót Strona główna