Ojczyzna

t?sknota za spe?nieniem, ale równocze?nie przecenianie przesz?o?ci;opu?ci? j? - troski o przysz?o?? rodziny;

znów zobaczy? - szcz??liwe chwile
Powrót Strona główna