Ogl?da?samego siebie
- b?dziesz obiektem wspó?czucia z powodu wypadku;

co? podziwia? - twoja pró?no?? zostanie zaspokojona
Powrót Strona główna