Ofiaraponie?? - zyskasz sympati?;

skarbonka ofiarna - przypomnienie o przemijalno?ci wszystkiego, co ziemskie, doczesne;
Powrót Strona główna