Obna?a? si?chodzi? nago - popadniesz w bied?;

przestraszy? si? nagle na widok golasa - oznacza tak?e przera?enie w rzeczywisto?ci;

ujrze? nagiego, pi?knego cz?owieka p?ci odmiennej - zaspokojenie gor?cej, acz ukrywanej t?sknoty;

zobaczy? nagiego, lecz brzydkiego cz?owieka p?ci odmiennej - afera mi?osna zako?czy si? wstydem i szyderstwem ze strony otoczenia;

widzie? ma?e, nagie dzieci - najpi?kniejsze i czyste szcz??cie.
Powrót Strona główna