Awantura

Jeste? zm?czony, czas na odpoczynek. Wycisz si? i znajd? wi?cej czasu dla siebie i najbli?szych. Potrzebujesz spokoju i czasu na uporz?dkowanie swoich spraw.

awanturowa? si? - ostrze?enie przed prób? oszukania przez nieuczciwych wspólników

czyja? k?ótnia - pogodzisz si? z bliskimi

nieporozumienia w ma??e?stwie - powrót dobrej atmosfery w rodzinie

k?óci? si? z nieznajomym - zapowied? dobrej passy
Powrót Strona główna