Katastrofagdy jeste? ?wiadkiem katastrofy - bardzo z?ym znakiem to jest dla Ciebie;

kiedy Ty jeste? ofiar? katastrofy - wró?y Ci to szcz??cie
Powrót Strona główna