Kartkaje?li otrzymasz pocztow? kartk? - zapowiedzi? jest ona Twej podró?y;

kiedy Ty j? wysy?asz - znak to nowych wiadomo?ci
Powrót Strona główna