Broda

Zwiastuje pomy?lne rozwi?zanie k?opotów sercowych lub konfliktów rodzinnych.


d?uga - troski

krótka - niepowodzenie

goli? - strata

u panny - ma??e?two

u m??atki - nadzieja na syna

siwa - szyderstwo

ruda - ha?ba

rzadka - szyderstwo
Powrót Strona główna