Eunuchje?eli go napotkasz - wiedz, ?e Ci to przepowiada niebezpiecze?stwo;

gdy ty jeste? eunuchem - wró?y to Tobie wiele przyjemno?ci cielesnych
Powrót Strona główna