Elementarz



gdy go masz w zasi?gu wzroku - przepowiada Ci on troski;

je?li si? z niego uczysz - znakiem jest to, ?e wkrótce otrzymasz pieni?dze




Powrót Strona główna