Fuzjanosi? - nieuczciwe zamiary wobec jakiej? osoby;
Powrót Strona główna