Filmowy aktor/aktorka

t?sknota za czym? nieosi?galnym, która czyni ci? ?lepym na szcz??cie w zasi?gu r?ki;by? nim - towarzystwo, w którym jest dobrze i mi?o.
Powrót Strona główna