Fatamorganawidzie? - wskazuje na rzeczy nierealne, niemo?liwe do osi?gni?cia.


Powrót Strona główna