Akcje-kupować, mieć albo tylko widziećkupować, mieć albo tylko widzieć - kłopoty w interesach
Powrót Strona główna