Je?yny

Spotka ci? choroba i powa?ne zmartwienieZadrasn??y ci? kolce - musisz uwa?a?, bo w twoim ?yciu mog? zago?ci? trudno?ci i niedostatek


Powrót Strona główna