Inkwizycja

Nieko?cz?cy si? ?a?cuch k?opotów i wielkich rozczarowa?

By? przed ni? - b?dziesz zmuszony broni? si? przed z?o?liwymi oszczerstwami i pomówieniami.


Powrót Strona główna