ImieninyKomu? wyprawia? - Znak w?a?ciwego post?powania, a tak?e zwiastun niespodziewanych odwiedzin dawno niewidzianych przyjació?

Sobie - K?opot lub lekkie niedomaganie

Przebywa? na nich - oznaka nieudanej wizyty u znajomych.
Powrót Strona główna