G?owa

Urodzajno??, du?o si? witalnych,

W?asna - dolegliwo?ci nerwowe i mózgowe

W?asna z dwoma g?owami - nadzwyczajny i szybki awans

Bia?a - rado??

Z bujn? czupryn? - zaszczyty i honory

?ysa - Wystrzegaj si? g?upich wybryków i nie bezrozumnych przyjació?

Odci?ta - zadowolenie w ?yciu lub utrata rozs?dku i bolesne rozczarowanie

Odci?? komu? - korzy?ci

Wielka - przestrach
Powrót Strona główna