Gwo?dzie

Wiele trudu i ma?y dochódSprzedawa? - bedziesz wykonywa? uczciw? prac?, nawet je?eli bedzie to zaj?cie skromne i nie ciesz?ce si? spo?ecznym presti?em

Zardzewia?e lub po?amane - choroba i niepowodzenie w interesach


Powrót Strona główna