Grzyby

Zysk przez fa?szywych przyjació? lub z?e prze?ycia lub zapowied? niezdrowych pragnie? i nierozs?dnego po?piechu w gromadzeniu bogactw

Kupowa? - wypadek

Suszy? - daleka podró?

Je?? - ?ycie w wygodach, albo choroby, a tak?e upokorzenia i mi?o??, która przyniesie ci ha?b?

Truj?ce - utrata
Powrót Strona główna