Gryzonie

Jako szkodniki symbolizuj? zmartwienia, k?opoty i ró?norodne"gryz?ce" cz?owieka sprawy.Mog? zapowiada? cierpienia psychiczne tym wi?ksze, im bardziej agresywne s? widziane we ?nie zwierz?taMyszy - utrapienia, straty, przeciwno?ci losu
Powrót Strona główna