Góra lodowa

Góra lodowa oznacza sprawy i sytuacje, których znaczenie jest przed ?ni?cym g??boko ukryte, sen taki mo?e tak?e nawi?zywa? do pok?adów emocji zepchnietych do nie?wiadomo?ci, które niekontrolowane czekaj? na okazj?, kiedy b?d? mog?y ujawni? si?, wybuchn?? ujawniaj?c ca?? swoj? niszcz?c? si??.
Powrót Strona główna