Gawron

Przeszkody w interesachWidzie? - zapowied? wielu przeszkód w realizacji swoich planów i zamiarów

Martwy - choroba lub ?mier? w?ród przyjació?

?apa? - wskazuje na twoje skromne upodobania, przez co towarzystwo b?dzie unika?o spotka? z tob?


Powrót Strona główna