Gangrena

Strata przyjació?

Widzie? siebie - zapowied? utraty zdrowia

Inne osoby - zwiastun ci??kiej choroby lub ?mierci w rodzinie

Pomaga? komu? choremu - nied?ugo otrzymasz wiele pró?b o pomoc, których nie b?dziesz móg? zrealizowa?.
Powrót Strona główna