Biodrawidzieć biodra osoby płci przeciwnej - kłopotliwa znajomość

oglądać własne biodra - zdrowe dzieci

widzieć rozłożyste biodra osoby tej samej płci - nieoczekiwana korzyść materialna
Powrót Strona główna