Bu?kaoznacza szcz??cie i b?ogos?awie??stwo;

okruchy z niej - du?o pieni?dzy;

z m?ki pszennej - uznanie i powa?anie.
Powrót Strona główna