Bilard-k?opotliwa sytuacja

gra? w bilard - ostrze?enie przed procesem lub k?ótni? rodzinn?

dla narzeczonego - zwiastuje trudno?ci czynione przez rodzin? lub przyjació? jego wybranki
Powrót Strona główna