Brat

korzyści
- żegnać lub witać - szczęśliwy przypadek


Zdrowy - oznaka długiego życia

Chory - niepomyślna wiadomość

Umierający - pozbycie się przyjaciela- burzliwa przyszłość

Zmarły - pociecha w rodzinie

Witać - szczęśliwy przypadek
Powrót Strona główna