Brat

korzy?ci
- ?egna? lub wita? - szcz??liwy przypadek


Zdrowy - oznaka d?ugiego ?ycia

Chory - niepomy?lna wiadomo??

Umieraj?cy - pozbycie si? przyjaciela- burzliwa przysz?o??

Zmar?y - pociecha w rodzinie

Wita? - szcz??liwy przypadek
Powrót Strona główna