BramaWidzie? albo przechodzi? przez otwart? - otrzymanie z?ych nowin o kim? nieobecnym

Zamkni?ta - niemo?liwo?? pokonania przeszkód

Zamykanie - dobór dobrych przyjació?


Powrót Strona główna