Blondyn/Blondynka

Drukuj definicje Wy?lij t? definicje znajomemu

Ogólnie rzecz bior?c, je?eli widzimy we ?nie jasne, pi?kne w?osy u kogo?, kto nie ma takich na jawie, wtedy jest to nawi?zanie do "jasnej strony" osobowo?ci tego cz?owieka i zapowied? dobrych relacji z nim


Powrót Strona główna