Bieda

?ni?, i? jeste? w biedzie, oznacza, ?e niefortunnie zignorowa?e? realno?ci ?ycia i pogoni?e? za chimerami zamkni?tymi w twierdzy smutku i przeciwno?ci losu
Powrót Strona główna