Ba?wan

- mo?e spotka? Ci? przychylne wydarzenie w pracy, uwa?aj na swe posuni?cia, otaczaj?cych Ci? ludzi i dok?adnie planuj swe dzia?ania.
-oznacza straty w interesach

Lepi? ze ?niegu - znak, ?e kto? w otoczeniu stara si? zepsu? Ci opini?

Morski - oznacza przykre zaj?cia i przykro?ci rodzinne.
Powrót Strona główna