Ba?agan

Wsazane jest buporz?dkowanie swojego ?ycia, odrzucenie starych, b??dnych nastawie?, oczyszczenie umys?u
Powrót Strona główna