Barometr

Oznaka zmian w niedalekiej przyszłości, które okażą się wyjątkowo korzystne

Stłuczony - wskazuje na nieoczekiwane i nieprzyjemne incydenty w pracy zawodowej

Kupować lub otrzymywać - oznajmia zmianę środowiska towarzyskiego.
Powrót Strona główna