Barometr

Oznaka zmian w niedalekiej przysz?o?ci, które oka?? si? wyj?tkowo korzystne

St?uczony - wskazuje na nieoczekiwane i nieprzyjemne incydenty w pracy zawodowej

Kupowa? lub otrzymywa? - oznajmia zmian? ?rodowiska towarzyskiego.
Powrót Strona główna