Banda

K?opoty i niepowodzenia

By? cz?onkiem - wskazuje na Twoje niemoralne post?powanie mog?ce by? przyczyn? konfliktów i sporów w rodzinie.
Powrót Strona główna